piano

Editie 2010-11

Koor&Stem en Canvas organiseren in het seizoen 2010-2011 een nieuwe editie van ‘Koor van het Jaar’, de zesde alweer.

Wat is ‘Koor van het Jaar’?

‘Koor van het Jaar’ is de meest prestigieuze koorwedstrijd van Vlaanderen. Het idee om deze wedstrijd in Vlaanderen te organiseren is geïnspireerd op het concept van de belangrijkste Britse koorwedstrijd ‘Choir of the Year’. De wedstrijd is gekoppeld aan een productie van de BBC die de finalerondes integraal uitzendt in prime time voor miljoenen kijkers. In Groot-Brittannië is de titel ‘Choir of the Year’ een internationaal kwaliteitslabel geworden. Ook in Nederland en Duitsland kent de wedstrijd een enorme populariteit. In de loop der jaren is ook de Vlaamse wedstrijd ‘Koor van het Jaar’ uitgegroeid tot het topevenement in het Vlaamse koorleven en in de Vlaamse amateurkunsten. De eerste wedstrijd ging van start in 1997.

Een dubbele opdracht

Uit de 840 koren die bij Koor&Stem zijn aangesloten werden 20 tot 25 koren geselecteerd om deel te nemen aan de AUDITIES (27 november 2010) voor ‘Koor van het Jaar’. 13 koren gingen dit jaar op het aanbod in. De wedstrijd is ingedeeld in een categorie jeugdkoren en volwassenenkoren. Jeugd- en volwassenenkoren die een goed of bijzonder goed resultaat haalden in de provinciale koorwedstrijden of die zich op een bijzondere manier profileerden, werden uitgenodigd om deel te nemen. De koren krijgen een dubbele opdracht mee.

  • In de eerste plaats wordt ervan uitgegaan dat de koren muzikale kwaliteit leveren. Dat is de belangrijkste norm tijdens de auditieronde, zodat de artistieke kwaliteit van de deelnemers gevrijwaard kan worden.
  • De tweede opdracht die ‘Koor van het Jaar’ aan de deelnemers stelt, is minder vanzelfsprekend: de koren moeten een creatief concept uitwerken voor de presentatie van hun koor op de scène en technieken uit andere disciplines overbrengen naar hun koorleden.

De jury

  • Kurt Bikkembergs (voorzitter)
  • Marie-Rose Van Gerven
  • Florian Heyerick
  • Jan Peeters
  • Wim Verdonck
  • Maria Van Nieukerken (NL)
  • Jan Schumacher (D)
  • Erik Demarbaix (secretaris)

De halve finale en finale

In de auditieronde selecteerde een internationale jury uit deze groep negen koren voor deelname aan de halve finale van ‘Koor van het Jaar’. Tijdens de halve finale presenteren de geselecteerde koren een programma van 15 minuten koormuziek waarbij uitdrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor hedendaagse en Vlaamse koormuziek. De jury zal de muzikale kwaliteit van hun optreden en houdt dan ook rekening met de scenische uitwerking ervan. Zes koren worden geselecteerd voor de finale van ‘Koor van het Jaar’. Voor deze finale brengen de geselecteerde koren eveneens een programma van 15 minuten koormuziek dat totaal verschillend moet zijn van hetgeen in de halve finale werd gezongen. In de eindbeoordeling worden beide opdrachten naast elkaar afgewogen waarbij de muzikale kwaliteit prioritair blijft en de visuele presentatie een meerwaarde geeft.

De prijzen

De jury kiest uit de zes finalisten één koor dat voor twee jaar de titel ‘Koor van het Jaar – Prijs van de Nationale Loterij’ mag dragen. De andere koren mogen zich laureaat van de wedstrijd ‘Koor van het Jaar’ noemen. Naast de hoofdprijs worden er nog volgende prijzen toegekend: laureaatsprijs jeugdkoor, laureaatsprijs volwassenenkoor, de publieksprijs, de Klara-Canvasprijs en de prijs Koor&Stem.

De wedstrijd is ondertussen uitgegroeid tot een traditie, waarbij heel wat koren beroep doen op hun achterban om tijdens de optredens de nodige morele steun te geven. ‘Koor van het Jaar’ is voor vele koren het hoogtepunt van het koorleven in Vlaanderen. Zij doen er dan ook alles aan om een puike prestatie neer te zetten. Bij de vorige edities kwam telkens weer de kwaliteit van het Vlaamse koorleven naar boven drijven en deze traditie trachten wij nu verder te zetten. Mede dankzij Canvas krijgt deze wedstrijd extra uitstraling naar het publiek en de koorwereld.